Passivhus-plusshus

PASSIVHUS, PLUSSHUS

 

For å finne en optimale løsninger bør valg av løsninger gjøres som en dialog mellom involverte parter i prosjektet. Ambisjoner og økonomiske rammer må avklares og byggetomtens ressurser og muligheter for utnyttelse av fornybar energi kartlegges.Vi benytter energiberegningsprogrammet SIMIEN, slik at man senere enkelt kan benytte data for å dokumentere oppfyllelse av TEK-§14-krav og senere energimerking av bygget.   

 

Rådgiving og dokumentere at valgte energiløsninger (isolering klimaskjerm, ytelser tekniske anlegg m.v.) tilfredsstiller kravene i Passivhus-standarden