Enovarådgiver for boliger

ENOVARÅDGIVER FOR BOLIGER


I forbindelse med helhetlig oppgradering av bolig, vil det være en unik mulighet til å forbedre bygget opp mot dagens energistandard.

Dette vil redusere energiforbruket vesentlig, gi et bedre inneklima og tilføre boligen økt verdi for framtiden.


Sammen med energirådgiver befarer vi bygget og går gjennom planene. Du får råd og veiledning om beste energiløsninger for ditt bygg. Vi står for energiberegninger og dokumentasjon, men kan også bistå med spesifikasjoner overfor entreprenører og i kontakten med Enova.


Les mer på www.enova.no