Energimerking

ENERGIMERKING


Energimerket utarbeides i hht forskrift på grunnlag av opplysninger om bygget og dets tekniske anlegg.

I eksisterende bygg avklares dette gjerne ved befaring.

I nybygg finnes det gjerne tilstrekkelig informasjon i prosjekteringsgrunnlaget.


Byggets data legges inn i et energiberegningsprogram og energi- og oppvarmingsmerke framkommer som et resultat av dette.


Det blir deretter lett å simulere hva foreslåtte tiltak vil gi av effekt på redusert energiforbruk og forbedring av energimerket