Energikrav teknisk forskrift

ENERGIKRAV TEKNISK FORSKRIFT (TEK)


Oppfyllelse av energikravene bør gjøres som en dialog mellom involverte parter i prosjektet, for å finne en optimal løsning hva gjelder kost/nytte for å oppfylle kravene.


Dette gjelder kvaliteter på vegger, tak, gulv, vinduer, ventilasjonsanlegg osv. Ved å se dette i sammenheng kan besparelser på investeringer oppnås. Vi benytter energiberegningsprogrammet SIMIEN, slik at man senere enkelt kan benytte data for å energimerke bygget