Enøkanalyse

ENØKANALYSE


En Enøkanalyse omfatter følgende:

Statusbeskrivelse av bygget med tekniske anlegg.

Analyse nåværende energiforbruk.

tiltaksbeskrivelser for energieffektivisering.

Beregning av besparelser i kWh, kW og Kr.

beregning investering og nåverdi/pay-back.