Hjem

Optihus er en godkjent ENOVA rådgiver.

LES MER

SAMARBEIDSPARTNERE

fuktmålinger, Akustikk og støy, støvmålinger, radon, prøvetaking og labanalyser.


Dag Erik Eilertsen

ENK

Senior energirådgiver

Ann-Theres Løchen ENK

Energirådgiver

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER

ENERGIMERKING


Alle bygg og boliger skal energimerkes ved salg og utleie. Energimerket vil fortelle hvor energieffektivt bygget er, og for eldre bygg vil det følge med en tiltaksliste for å bedre byggets energimerke.


Ta kontakt for et tilbud.


Les mer

FORNYBAR ENERGI 


Vi kan vurdere alternativ energiforsyning til ditt bygg. Dette kan være varmepumper, bioenergi eller solenergi.  


Ta kontakt for en uforbindtlig prat om ditt prosjekt!


ENERGIKRAV TEKNISK FORSKRIFT (TEK)


Nye bygg må dokumentere at de oppfyller kravene i TEK §14-energi.

Også TEK §13 Miljø og helse.

Dette krever at byggesaken har en ansvarlig prosjekterende bygningsfysikk, med Sentral Godkjenning (SG) .


Vi kan påta oss dette i ditt prosjekt, slik at valg og løsninger blir optimalisert i forhold til TEK-kravene.Les mer

ENERGIKARTLEGGING


 Enova kan gi støtte til energikartlegging i din bedrift.

   

Målet med kartleggingen er å  skaffe mest mulig informasjon om           bedriftens energibruk.

   

Dette er fase 1 for å finne gode          energieffektiviseringstiltak
Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt!


Les mer

ENØKANALYSE


I de fleste næringsbygg er det mye penger å spare på å redusere energiforbruket og utnytte effekttariffer bedre. Dette er årlige besparelser på «bunnlinja» som over tid blir betydelige beløp. Vi kan utarbeide en enøkanalyse som viser sparepotensialet og økonomisk gevinst for ditt bygg. Enova kan gi støtte til tiltak.


Ta kontakt for et tilbud.


Les mer

ENERGIRÅDGIVER FOR BOLIGER


Boligeiere som har ambisjoner om helhetlig  oppgradering av boligen, kan benytte seg av Enovas støtteordning på kr.5000.- for innleie av energirådgiver.

Det kan dessuten gis betydelig investeringsstøtte til oppgraderingen. Se www.enova.no

for nærmere regler.


Ta kontakt for en uforbindtlig prat om ditt prosjekt!


Les mer