Energimerking

Energimerking

ENERGIMERKING


Energimerket utarbeides i hht forskrift på grunnlag av opplysninger om bygget og dets tekniske anlegg. I eksisterende bygg avklares dette gjerne ved befaring.

Byggets data legges inn i et energiberegningsprogram og energi- og oppvarmingsmerke framkommer som et resultat av dette. Det blir deretter lett å se hva foreslåtte tiltak vil gi av effekt på redusert energiforbruk og forbedring av energimerket

KONTAKT OSS

  Hans Gudesgate 4B

3189 Horten

  Tlf: 950 45 769

© Copyright 2015. All Rights Reserved.