BreeamNor sertifisering

BreeamNor

BREEAMNOR SERTIFISERING


Vi kan påta oss BreeamNor sertifisering i ditt prosjekt, slik at valg og løsninger blir optimalisert i forhold til gitte miljøambisjoner.

Dette dokumenteres slik at krav oppfylles for sertifisering ved en ekstern BreeamNor revisor.

BreeamNor sertifisering innebærer en miljøsertifisering av bygget, som går ut over energi-perspektivet.

(9 områder: lokalisering, byggematerialer, driftsfasen, m.v.). Dette krever at prosjektet/bygget har en rådgiver, sertifisert av BreeamNor

KONTAKT OSS

  Hans Gudesgate 4B

3189 Horten

  Tlf: 950 45 769

© Copyright 2015. All Rights Reserved.