Hjem

Energirådgivning og Enøk


Ann-Theres Løchen ENK

Energirådgiver

Tina C. Ø. Røed

ENK

Prosjektmedarbeider

Optihus er en godkjent ENOVA rådgiver.

LES MER

Sentral godkjenning

bygningsfysikk

tiltaksklasse 2

 

SAMARBEIDSPARTNERE

fuktmålinger, Akustikk og støy, støvmålinger, radon, prøvetaking og labanalyser.


Liv Randi Lindseth

Senior prosjektleder

LinKon AS

Dag Erik Eilertsen

ENK

Senior energirådgiver

E2Usystems – Energimåling og energistyring på mobil-App 

Norskutviklet system tilpasset de nye AMS-målerne og styring av varme, lys osv. 25% i støtte fra ENOVA


Kan måle strømforbruk elbil, strømproduksjon solfangere og mye annet via App.


God support og oppfølging!

Kraftleverandør fornybar energi.

Vi hjelper deg med å finne riktig strømavtale for ditt behov!

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER

ENERGIMERKING


Alle bygg og boliger skal energimerkes ved salg og utleie. Energimerket vil fortelle hvor energieffektivt bygget er, og for eldre bygg vil det følge med en tiltaksliste for å bedre byggets energimerke.


Ta kontakt for et tilbud.


Les mer

FORNYBAR ENERGI OG ENERGILØSNINGER/UTFASING OLJEFYR


Vi kan vurdere alternativ energiforsyning til ditt bygg. Dette kan være varmepumper, bioenergi eller solenergi.I fbm kravet om utfasing av oljefyring innen 2020, er det nå støtteordninger for dette hos Enova.. Disse støtteordningene opphører når kravet inntrer


Se www.enova.no

for nærmere regler.


Ta kontakt for en uforbindtlig prat om ditt prosjekt!


ENERGIKRAV TEKNISK FORSKRIFT (TEK)


Nye bygg må dokumentere at de oppfyller kravene i TEK §14-energi, i tillegg til at de må trykktestes.Dette krever at byggesaken har en ansvarlig prosjekterende bygningsfysikk, med Sentral Godkjenning (SG) .


Vi kan påta oss dette i ditt prosjekt, slik at valg og løsninger blir optimalisert i forhold til TEK §14-kravene.Les mer

PASSIVHUS / PLUSSHUS


Det vil være fremtidsrettet å bygge utover minimumskravene i TEK. Man kan bygge i henhold til Passivhusstandarden (NS3701/NS3702) eller Plusshus, eks. med solceller. Dette krever at bygget energiberegnes og oppfyllelse av krav dokumenteres. Enova kan gi støtte til tiltak.


Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt!


Les mer

ENØKANALYSE


I de fleste bygg er det mye penger å spare på å redusere energiforbruket og utnytte effekttariffer bedre. Dette er årlige besparelser på «bunnlinja» som over tid blir betydelige beløp. Vi kan utarbeide en enøkanalyse som viser sparepotensialet og økonomisk gevinst for ditt bygg. Enova kan gi støtte til tiltak.


Ta kontakt for et tilbud.


Les mer

BREEAMNOR SERTIFISERING

 

BreeamNor sertifisering er den ledende sertifiseringsordningen for bygg, og blir mer og mer etterspurt blant leietakere med miljøambisjoner. Det kan derfor være en konkurransefordel at ditt bygg er BreeamNor sertifisert !

 

Les mer

ENERGIRÅDGIVER FOR BOLIGER


Boligeiere og boligbyggelag som har ambisjoner om vesentlig oppgradering av boligen, kan benytte seg av en støtteordning på kr.5000.- for innleie av energirådgiver. Det kan dessuten gis betydelig investeringsstøtte til oppgraderingen. Se www.enova.no

for nærmere regler.


Ta kontakt for en uforbindtlig prat om ditt prosjekt!


Les mer

ENERGIOPPFØLGING - EOS


Energioppfølging er et viktig verktøy for å holde kontroll med energiforbruket i bygget. Analyse av energi- og effektuttak pr. time vil gi flere svar på hvor man kan spare energi, og få varsler om noe unormalt skulle skje. Senere vil man enkelt kunne følge med på hvor mye man egentlig har spart på de konkrete tiltakene. Vi kan tilby web-baserte løsninger som henter inn målerdata og temperaturer automatisk. Enova kan gi støtte til et slik tiltak.


Ta kontakt for å diskutere ditt behov!


Les mer

KONTAKT OSS

  Hans Gudesgate 4B

3189 Horten

  Tlf: 950 45 769

© Copyright 2015. All Rights Reserved.